Iedere ondernemer kan je vertellen wat zijn organisatie doet. En hoe ze dat doen. Maar het ‘waarom’ uitleggen blijkt een stuk lastiger – dat kan maar een enkeling. Vreemd eigenlijk, want drijfveren zijn altijd interessant. Als je weet waarom je iets doet sta je sterker. Ook als bedrijf.

The Golden Circle: succesvolle bedrijven!

De Brit Simon Sinek wilde weten waarom het ene bedrijf succesvol is en het andere niet. Zijn onderzoek resulteerde in een simpel en krachtig model: The Golden Circle. Dit model bestaat uit drie lagen. Te beginnen bij de kern: ‘Why’, gevolgd door de middelste laag: ‘What’ en ten slotte de buitenste ring: ‘How’. Wat blijkt? Succesvolle leiders en bedrijven starten van binnenuit. Bij de why dus!’

telemarketing bedrijven

Meer bereiken met ‘waarom’

Succesvolle organisaties hebben altijd een goed antwoord op de waaromvraag. Winst maken zien zij niet als een doel op zich, hooguit als een resultaat. Belangrijker vinden ze de antwoorden op de vragen: Waar doe je het voor? Waar kom jij je bed voor uit? En waarom zou dat iemand wat uitmaken? “What you do simply proves what you believe,” constateert Sinek. Ofwel: je kunt meer bereiken door je de vraag te stellen ‘waarom’. ‘Waarom’ gaat dieper dan ‘hoe’ of ‘wat’.

Eerst het hart – dan het hoofd

Met de Golden Circle trekt Sinek een parallel naar onze hersenen. De kern van zijn model staat voor ons limbisch systeem. Dit is verantwoordelijk voor onze beslissingen, gevoel en vertrouwen. In de buitenste schil – de neocortex – zit ons rationele- en analytische kant. Volgens Sinek raak je mensen alleen als je het ‘waarom’ kunt beantwoorden. En als zij zich kunnen vinden in jouw antwoord.

De klik is onze ‘why’!

Misschien vraag je je inmiddels af wat dit alles met telemarketing te maken heeft. Nou, dat is snel uitgelegd: onze motivatie ligt in de slogan We connect people with people – helping companies grow in a sustainable way. Verbinding dus. Dat is heel belangrijk. Het is onze ‘why’. De klik die we met onze prospects maken brengt ons succes, energie en werkplezier.

telemarketing tips

Oprechte interesse

In onze gesprekken maken we vaak gebruik van humor. Dat werkt aanstekelijk en het opent deuren. We horen verhalen over kinderen of andere leuke situaties. Maar ook verdrietige gebeurtenissen komen soms aan bod, bijvoorbeeld als iemand te maken heeft met een sterfgeval. Het is bijzonder hoe gemakkelijker het is om met een volstrekt vreemde te praten. Als je maar oprecht geïnteresseerd bent. En dat zijn we zeker.

Betrokkenheid & volhouden

We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgever en bellen altijd uit zijn of haar naam. Dit versterkt het gevoel dat je deel uitmaakt van het team – zo ervaart onze prospect dit ook. Toch heb je niet bij iedereen even snel een klik, soms gaan daar meerdere telefoontjes aan voorbij. Dit zijn we gewend. We houden op een prettige manier vol; hiervoor heeft onze klant respect. En als de klik hebt met je prospect eenmaal gemaakt is, heb je de basis gelegd voor een succesvolle samenwerking.

Groeien door verbinding

Dus: wij vinden een ‘klik’ noodzakelijk om een verbinding tussen mensen tot stand te brengen. Onze gesprekken draaien dan ook om het vinden van die klik. Daar bouwen wij op voort. Het is onze ‘why’; onze belangrijkste drijfveer. De basis voor verbondenheid, erbij horen en zaken doen. Daarmee kan je bedrijf kan groeien – zeker ook op de lange termijn. En dat is het geheim van telemarketing succes.

In een volgende blog gaan we uitgebreid in op de manier waarop ons werk aanpakken – en hoeveel plezier we daarin hebben!